استادمحمدآصفی یزدی : اجازه ورود جوانان به عرصه مدیریت کشور را بدهیم

محمد آصفی یزدی: امروز جوانان ایران در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دنیا می درخشند و بایداجازه ورود جوانان به عرصه مدیریت کشور را بدهیم. 
...

استادمحمدآصفی یزدی :صنایع فرهنگی شهر مشهد برگرفته از فرهنگ رضوی باشد

عضو شورای شهر مشهد با اشاره به فقدان مدیریت کلان راهبردی در حوزه صنایع فرهنگی شهر مشهد، گفت: صنایع فرهنگی شهر مشهد باید برگرفته از فرهنگ رضوی باشد.
...