گوشت فاسد

بدون دسته بندی

قضایای گوشت‌های فاسد شده در گمرک

مهدی میراشرفی عنوان کرده است، هنگامی که این کالا می‌توانسته به گمرک اظهار شود، به دلیل نداشتن اسناد مالکیت، مستعد…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا