قیمت مواد غذایی سازمان فائو گرانی لبنیات گرانی مواد غذایی بحران غذایی

کسب و کار

بیشترین افزایش شاخص قیمت مواد غذایی از 2017

سازمان خوارو بار جهانی ملل متحد اعلام کرده است که پس از گذشت هفت ماه افزایش متوالی قیمت موادغذایی، سرانجام…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا